Cho phép Giám đốc sử dụng chữ ký số HSM để ký điện tử cho nhiều hóa đơn phát hành tại nhiều địa điểm cách xa nhau nhằm tiết kiệm chi phí - HELP MEINVOICE
  1. Trang chủ
  2. 5. Khác
  3. 2. meInvoice.vn Desktop
  4. Lịch sử phát triển sản phẩm
  5. R8
  6. Cho phép Giám đốc sử dụng chữ ký số HSM để ký điện tử cho nhiều hóa đơn phát hành tại nhiều địa điểm cách xa nhau nhằm tiết kiệm chi phí

Cho phép Giám đốc sử dụng chữ ký số HSM để ký điện tử cho nhiều hóa đơn phát hành tại nhiều địa điểm cách xa nhau nhằm tiết kiệm chi phí

1. Mục đích

Cho phép kế toán có thể ký điện tử cho nhiều hóa đơn phát hành tại nhiều địa điểm cách xa nhau nhằm tiết kiệm chi phí.

2. Chi tiết thay đổi

Từ phiên bản R8: Trên chương trình bổ sung chức năng Ký thông qua máy chủ HSM để ký điện tử cho nhiều hóa đơn phát hành tại nhiều địa điểm cách xa nhau nhằm tiết kiệm chi phí.

Để thiết lập Ký qua máy chủ HSM, kế toán thực hiện như sau:

  • Vào Hệ thống\Thiết lập ký số để chọn hình thức ký số của đơn vị

  • Trên màn hình Thiết lập ký số chọn Ký thông qua máy chủ HSM

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Cập nhật 19/10/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay
[footer_base]