Kế toán mong muốn xuất được hóa đơn có số lớn hơn thì ngày cũng phải lớn hơn hoặc bằng so với các hóa đơn chưa bị xóa bỏ nhằm đảm bảo xuất hóa đơn đúng ngày giao hàng và theo yêu cầu của khách hàng - HELP MEINVOICE
  1. Trang chủ
  2. 5. Khác
  3. 2. meInvoice.vn Desktop
  4. Lịch sử phát triển sản phẩm
  5. R3.1
  6. Kế toán mong muốn xuất được hóa đơn có số lớn hơn thì ngày cũng phải lớn hơn hoặc bằng so với các hóa đơn chưa bị xóa bỏ nhằm đảm bảo xuất hóa đơn đúng ngày giao hàng và theo yêu cầu của khách hàng

Kế toán mong muốn xuất được hóa đơn có số lớn hơn thì ngày cũng phải lớn hơn hoặc bằng so với các hóa đơn chưa bị xóa bỏ nhằm đảm bảo xuất hóa đơn đúng ngày giao hàng và theo yêu cầu của khách hàng

1. Mục đích


Cho phép kế toán xuất được hóa đơn có số lớn hơn thì ngày cũng phải lớn hơn hoặc bằng so với các hóa đơn chưa bị xóa bỏ nhằm đảm bảo xuất hóa đơn đúng ngày giao hàng và theo yêu cầu của khách hàng.


2. Chi tiết thay đổi


Trước phiên bản R3.1: Khi xuất hóa đơn, chương trình yêu cầu hóa đơn có số lớn hơn thì ngày cũng phải lớn hơn hoặc bằng so với các hóa đơn đã phát hành, kể cả hóa đơn đã bị xóa bỏ, dẫn đến kế toán không xuất được hóa đơn đúng ngày giao hàng.

Từ phiên bản R3.1: Chương trình cho phép kế toán xuất được hóa đơn có số lớn hơn thì ngày cũng phải lớn hơn hoặc bằng so với các hóa đơn chưa bị xóa bỏ.

Giả sử, đơn vị có phát sinh các hóa đơn sau:

  • Hóa đơn 0000009 có ngày hóa đơn là 10/03/2018.
  • Hóa đơn 0000010 có ngày hóa đơn là 10/03/2018 nhưng do nhầm lẫn, khi phát hành kế toán lại khai báo ngày hóa đơn là 11/03/2018.
  • Sau khi phát hiện sai sót, kế toán thực hiện xóa bỏ hóa đơn 0000010.
  • Khi lập hóa đơn thay thế, kế toán khai báo ngày hóa đơn là 10/03/2019 => chương trình cho phép phát hành thành công hóa đơn 0000011 có ngày hóa đơn là 10/03/2019.


Cập nhật 25/04/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay
[footer_base]