Khi lập hóa đơn, NSD muốn khai báo được các thông tin bổ sung theo đặc thù của đơn vị (Số conterner, mã vận đơn, Tên tàu, quốc tịch, ngày đến, ngày đi,...) để có thể xuất được hóa đơn có các thông tin đó để theo dõi và gửi cho người mua - HELP MEINVOICE
  1. Trang chủ
  2. Khi lập hóa đơn, NSD muốn khai báo được các thông tin bổ sung theo đặc thù của đơn vị (Số conterner, mã vận đơn, Tên tàu, quốc tịch, ngày đến, ngày đi,…) để có thể xuất được hóa đơn có các thông tin đó để theo dõi và gửi cho người mua

Khi lập hóa đơn, NSD muốn khai báo được các thông tin bổ sung theo đặc thù của đơn vị (Số conterner, mã vận đơn, Tên tàu, quốc tịch, ngày đến, ngày đi,…) để có thể xuất được hóa đơn có các thông tin đó để theo dõi và gửi cho người mua

1. Mục đích


Cho phép kế toán khai báo được các thông tin bổ sung theo đặc thù của đơn vị để có thể xuất hóa đơn có các thông tin đó để theo dõi và gửi cho người mua hàng.


2. Chi tiết thay đổi


Từ phiên bản R3: Chương trình cho phép khai báo các thông tin bổ sung khi lập hóa đơn và có thể in được các thông tin này lên hóa đơn để theo dõi và gửi cho người mua hàng.

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.


Cập nhật 25/04/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay
[footer_base]