Kế toán muốn trên hóa đơn điện tử phát hành từ MeInvoice bản độc lập thể hiện được 1 dòng hàng chỉ có tên hàng, không có STT, số lượng, đơn giá, thành tiền để phát hành được các hóa đơn theo nhu cầu của đơn vị - HELP MEINVOICE
  1. Trang chủ
  2. Kế toán muốn trên hóa đơn điện tử phát hành từ MeInvoice bản độc lập thể hiện được 1 dòng hàng chỉ có tên hàng, không có STT, số lượng, đơn giá, thành tiền để phát hành được các hóa đơn theo nhu cầu của đơn vị

Kế toán muốn trên hóa đơn điện tử phát hành từ MeInvoice bản độc lập thể hiện được 1 dòng hàng chỉ có tên hàng, không có STT, số lượng, đơn giá, thành tiền để phát hành được các hóa đơn theo nhu cầu của đơn vị

1. Mục đích

Cho phép trên hóa đơn điện tử thể hiện được 1 dòng hàng chỉ có tên hàng, không có STT, Số lượng, Đơn giá, Thành tiền để phát hành được các hóa đơn theo nhu cầu của đơn vị.

2. Chi tiết thay đổi

  • Từ phiên bản R3: Khi lập hóa đơn, chương trình cho phép thiết lập dòng chi tiết chỉ là diễn giải, mô tả để khi in hóa đơn không hiển thị thông tin STT, Số lượng, Đơn giá, Thành tiền tại dòng này.

Các bước thực hiện như sau:

  • Trên danh sách hóa đơn, nhấn Thêm.
  • Khai báo các thông tin của hóa đơn. 
  • Tại dòng chi tiết cần thiết lập chỉ là diễn giải, nhấn chuột phải và chọn Đánh dấu là dòng diễn giải, mô tả trên hóa đơn.


  • Khi đó, trên hóa đơn in ra sẽ không hiển thị thông tin STT, Số lượng, Đơn giá, Thành tiền tại dòng được đánh dấu.


Xem hướng dẫn lập hóa đơn tại đây.

Lưu ý: Với các dòng chi tiết được đánh dấu là dòng diễn giải, mô tả trên hóa đơn thì chương trình sẽ không cho phép nhập liệu tại các cột số liệu như Số lượng, Đơn giá, Thành tiền,…

Cập nhật 14/01/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay
[footer_base]