Gia hạn/mua thêm dịch vụ xử lý hóa đơn đầu vào - HELP MEINVOICE
  1. Trang chủ
  2. Gia hạn/mua thêm dịch vụ xử lý hóa đơn đầu vào

Gia hạn/mua thêm dịch vụ xử lý hóa đơn đầu vào

1. Gia hạn dịch vụ

1. Vào mục Quản lý tài nguyên, chọn Gia hạn.

2. Tại mục Phí thuê bao hàng năm, nhấn Gia hạn.

3. Nhập số năm muốn gia hạn.

4. Thực hiện thanh toán tương tự khi mua mới sản phẩm.

Xem thêm: Gia hạn dịch vụ trên website MISA Strore.

2. Mua thêm dịch vụ

1. Vào mục Quản lý tài nguyên, chọn Mua thêm.

2. Chọn gói dịch vụ muốn sử dụng, nhấn Mua ngay.

3. Nhập số lượng gói dịch vụ cần mua.

4. Thực hiện thanh toán tương tự khi mua mới sản phẩm.

Cập nhật 27/09/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay
[footer_base]