Gửi duyệt hóa đơn - HELP MEINVOICE
 1. Trang chủ
 2. Gửi duyệt hóa đơn

Gửi duyệt hóa đơn

1. Nội dung

Hướng dẫn gửi duyệt hóa đơn trước khi phát hành.

2. Các bước thực hiện

1. Gửi duyệt hóa đơn theo phim hướng dẫn sau:

Tải phim hướng dẫn tại đây.

Lưu ýNgười gửi duyệt có quyền phê duyệt tại bước nào thì hóa đơn sẽ được tự động phê duyệt tại bước đó (Ví dụ: Quy trình phê duyệt có 2 bước: Kế toán trưởng duyệt bước 1, Giám đốc duyệt bước 2 thì nếu Kế toán trưởng là người gửi duyệt, hóa đơn sẽ được gửi đến Giám đốc duyệt luôn)

2. Theo dõi kết quả phê duyệt hóa đơn

 • Hóa đơn sau khi được phê duyệt tại bất cứ bước nào, người gửi duyệt đều nhận được thông báo.

 • Theo dõi trạng thái phê duyệt hóa đơn tại cột Phê duyệt trên danh sách hóa đơn.
  • Trạng thái Chờ duyệt: Hóa đơn đã gửi duyệt đang chờ phê duyệt.
  • Trạng thái Từ chối: Hóa đơn bị từ chối duyệt tại một trong các bước trong quy trình phê duyệt.
  • Trạng thái Đã duyệt: Hóa đơn đã được duyệt tại tất cả các bước. Lúc này có thể thực hiện phát hành hóa đơn.
  • Trạng thái Bản nháp: Hóa đơn chưa được gửi duyệt.
  • Nếu hóa đơn không nằm trong quy trình phê duyệt thì trạng thái bỏ trống.

 • Với hóa đơn có trạng thái Từ chối thì có thể xem chi tiết lý do không được duyệt. Sau đó, sửa lại thông tin hóa đơn và thực hiện lại từ đầu quy trình phê duyệt.

3. Lưu ý chung

 • Nếu sau khi gửi duyệt, phát hiện hóa đơn có sai sót thì có thể thu hồi yêu gửi duyệt để sửa lại hóa đơn, sau đó thực hiện lại từ đầu quy trình phê duyệt.
  • Thu hồi gửi duyệt hóa đơn có trạng thái Chờ duyệt:

  • Thu hồi gửi duyệt hóa đơn có trạng thái Đã duyệt.

Cập nhật 12/07/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay
[footer_base]