(Desktop) Khai báo danh mục hàng hóa, dịch vụ - HELP MEINVOICE

(Desktop) Khai báo danh mục hàng hóa, dịch vụ

1. Nội dung

Hướng dẫn khai báo danh sách hàng hóa, dịch vụ phục vụ cho việc lập hóa đơn điện tử.

2. Các trường hợp nghiệp vụ

2.1. Nhập khẩu danh sách hàng hóa, dịch vụ từ tệp excel

1. Vào phân hệ Danh mục, chọn Hàng hóa, dịch vụ.
2. Nhấn Nhập khẩu.

Chi tiết các bước thực hiện, xem hướng dẫn tại đây.

2.2. Khai báo hàng hóa, dịch vụ

1. Vào phân hệ Danh mục, chọn Hàng hóa, dịch vụ.
2. Nhấn Thêm.
3. Khai báo thông tin hàng hóa, dịch vụ.

 Lưu ý:

 • Bắt buộc phải khai báo các thông tin có ký hiệu (*).
 • Các thông tin: Đơn vị tính, Đơn giá bán, Thuế suất GTGT (%), Tỷ lệ CK (%) sẽ được lấy lên hóa đơn tương ứng với từng hàng hóa. Vì vậy, để tiết kiệm thời gian và đảm bảo tính chính xác Kế toán nên khai báo đầy đủ và cẩn thận các thông tin này.

4. Nhấn Cất.
Lưu ý:

 • Nhấn Sửa nếu muốn thay đổi lại thông tin vật tư, hàng hóa đã khai báo.
 • Với các vật tư, hàng hóa không kinh doanh nữa, sử dụng chức năng Sửa, sau đó tích chọn Ngừng theo dõi => Khi lập hóa đơn điện tử, các Hàng hóa, dịch vụ đã ngừng theo dõi sẽ không hiển thị tại cột Mã hàng nữa.

3. Lưu ý

  • Có thể thiết lập hiển thị cột Mô tả hàng hóa trên danh sách hàng hóa, dịch vụ. Xem hướng dẫn tại đây.
  • Có thể khai báo nhanh hàng hóa, dịch vụ ngay khi lập hóa đơn.

  • Có thể khai báo nhanh hàng hóa, dịch vụ bằng cách sử dụng chức năng Nhân bản để sao chép thông tin của hàng hóa, dịch vụ khác đã khai báo.
  • Có thể xuất khẩu danh sách hàng hóa, dịch vụ ra file excel bằng cách sử dụng chức năng Xuất khẩu. Xem hướng dẫn tại đây.

  • Trường hợp đơn vị đang sử dụng song song 2 phần mềm meInvoice Web và meInvoice Destop, có thể đồng bộ danh mục hàng hóa, dịch vụ giữa 2 phiên bản này để tránh mất thời gian khai báo cùng một hàng hóa ở 2 nơi. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
Cập nhật 21/09/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay
[footer_base]