Thiết lập hiển thị chi nhánh ngân hàng của đơn vị bán hàng trên mẫu hóa đơn - HELP MEINVOICE
  1. Trang chủ
  2. Thiết lập hiển thị chi nhánh ngân hàng của đơn vị bán hàng trên mẫu hóa đơn

Thiết lập hiển thị chi nhánh ngân hàng của đơn vị bán hàng trên mẫu hóa đơn

1. Nội dung

Hướng dẫn sửa mẫu hóa đơn khởi tạo từ meInvoice Desktop để trên hóa đơn hiển thị được riêng biệt tên ngân hàng và chi nhánh ngân hàng.

2. Các bước thực hiện

1. Nhấn Xem/sửa mẫu trên giao diện khởi tạo mẫu.

2. Nhấn Sửa mẫu.

3. Nhấn đúp chuột vào dòng giá trị số tài khoản.

4. Thay toàn bộ dòng giá trị cũ bằng dòng text sau:

{MISAObjectClass.CompanyBankAccount & IIF(Trim(MISAObjectClass.CompanyBankName) <> “”, ” – ” & MISAObjectClass.CompanyBankName, “”)& IIF(Trim(VOUCHER_DATA.CompanyBranchBankName) <> “”, ” – ” &VOUCHER_DATA.CompanyBranchBankName, “”)}

5. Đóng giao diện sửa mẫu.

6. Lưu thông tin đã sửa.

7. Trên hóa đơn hiển thị chi nhánh ngân hàng.

Cập nhật 05/08/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay
[footer_base]