Xử lý hóa đơn đang trong quá trình phê duyêt - HELP MEINVOICE
  1. Trang chủ
  2. Xử lý hóa đơn đang trong quá trình phê duyêt

Xử lý hóa đơn đang trong quá trình phê duyêt

1. Nội dung

Hướng dẫn xử lý hóa đơn đang trong quá trình phê duyệt để có thể sửa hoặc xóa quy trình phê duyệt đang áp dụng tại đơn vị.

2. Các bước thực hiện

Cách 1: Xóa toàn bộ hóa đơn đang trong quá trình phê duyệt.

Cách 2: Phát hành toàn bộ hóa đơn đang trong quá trình phê duyệt.

  • Lọc toàn bộ hóa đơn đang trong quá trình phê duyệt để duyệt sau đó phát hành hóa đơn.

  • Lọc toàn bộ hóa đơn đã được phê duyệt sau đó phát hành toàn bộ hóa đơn đó.

Cập nhật 09/07/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay
[footer_base]