Hủy vé đã thông báo phát hành - HELP MEINVOICE
  1. Trang chủ
  2. Hủy vé đã thông báo phát hành

Hủy vé đã thông báo phát hành

1. Nội dung

Cho phép hủy các vé điện tử đã thông báo phát hành với cơ quan thuế (chưa xuất cho khách hàng) nhưng không tiếp tục sử dụng.

2. Các bước thực hiện

1. Vào mục Đăng ký phát hành\Thông báo hủy, nhấn Thêm mới.

2. Khai báo thông tin trên thông báo hủy hóa đơn.

  • Có thể đính kèm Quyết định hủy vé/Biên bản hủy vé lên phần mềm để tiện tra cứu khi cần bằng cách nhấn Đính kèm quyết định hủy/Đính kèm biên bản hủy.
  • Nhấn Xuất khẩu để xuất khẩu Thông báo kết quả hủy hóa đơn ra file xml nộp cho cơ quan thuế.
  • Theo quy định của cơ quan thuế: Nếu đơn vị đã thông báo hủy vé, thì không được phép phát hành các số vé trước số hủy sau ngày hủy vé. Do vậy, khi hủy vé điện tử, kế toán nhập thông tin Từ số theo số tiếp theo của số vé đã sử dụng (đã phát hành vé điện tử/đã hủy) lớn nhất tương ứng với từng Mẫu số, Ký hiệu vé.

3. Nhấn Lưu.

4. Sau khi nộp bộ hồ sơ thông báo hủy hóa đơn cho cơ quan thuế, chuyển trạng thái trên thông báo thành Đã nộp cho cơ quan thuế để dễ dàng kiểm soát tình trạng nộp thông báo, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của Nhà nước.

Lưu ý:

    • Không được sửa/xóa Thông báo kết quả hủy hóa đơn có tình trạng Đã nộp cho cơ quan thuế.
    • Có thể thực hiện các chức năng Sửa, In, Xóa, Xuất khẩu thông báo điều chỉnh vé trên danh sách thông báo điều chỉnh.

Cập nhật 04/10/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay
[footer_base]