Dán nhãn để phân loại hóa đơn đầu vào - HELP MEINVOICE
  1. Trang chủ
  2. Dán nhãn để phân loại hóa đơn đầu vào

Dán nhãn để phân loại hóa đơn đầu vào

1. Nội dung

Hướng dẫn dán nhãn để theo dõi hoặc phân loại hóa đơn theo mục đích sử dụng.

2. Các bước thực hiện

1. Tạo danh sách nhãn gián để phân loại hóa đơn.

  • Chương trình đã tạo sẵn 6 nhãn dán để phân loại hóa đơn.

  • Có thể sửa lại màu sắc/tên nhãn dán theo nhu cầu.

  • Hoặc thêm mới nhãn dán.

  • Có thể xóa nhãn dán.

2.  Dán nhãn để phân loại hóa đơn.

Cách 1: Dán nhãn trên danh sách hóa đơn.

Cách 2: Dán nhãn khi xem chi tiết hóa đơn.

  • Sau khi dán nhãn, hóa đơn sẽ có dấu hiệu nhận biết trên danh sách.

Lưu ý: Có thể tìm kiếm hóa đơn theo nhãn dán trên danh sách hóa đơn.

Cập nhật 16/07/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay
[footer_base]