Đồng bộ hóa đơn lên phần mềm kế toán - HELP MEINVOICE
 1. Trang chủ
 2. Đồng bộ hóa đơn lên phần mềm kế toán

Đồng bộ hóa đơn lên phần mềm kế toán

 • Nếu đơn vị sử dụng phần mềm kế toán MISA SME.NET, chương trình tự đồng bộ hóa đơn từ MISA meInvoice – Xử lý hóa đơn đầu vào vào phần mềm. Xem hướng dẫn tại đây.
 • Nếu đơn vị sử dụng phần mềm AMIS kế toán, chương trình tự đồng bộ hóa đơn từ MISA meInvoice – Xử lý hóa đơn đầu vào vào phần mềm. Xem hướng dẫn tại đây.
 • Nếu đơn vị đang sử dụng phần mềm kế toán khác thì Xuất khẩu danh sách hóa đơn trên phần mềm MISA meInvoice – Xử lý hóa đơn đầu vào sau đó nhập khẩu vào phần mềm kế toán đang sử dụng.
  • Tích chọn danh sách hóa đơn cần xuất khẩu.
  • Nhấn Thực hiện hàng loạt.
  • Chọn Xuất khẩu.

Cập nhật 06/09/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay
[footer_base]