Đồng bộ hóa đơn lên phần mềm kế toán - HELP MEINVOICE
 1. Trang chủ
 2. Đồng bộ hóa đơn lên phần mềm kế toán

Đồng bộ hóa đơn lên phần mềm kế toán

 • Nếu đơn vị sử dụng phần mềm kế toán MISA SME.NET, chương trình tự đồng bộ hóa đơn từ MISA meInvoice – Xử lý hóa đơn đầu vào vào phần mềm. Xem hướng dẫn tại đây.
 • Nếu đơn vị sử dụng phần mềm AMIS kế toán, chương trình tự đồng bộ hóa đơn từ MISA meInvoice – Xử lý hóa đơn đầu vào vào phần mềm. Xem hướng dẫn tại đây.
 • Nếu đơn vị đang sử dụng phần mềm kế toán khác thì Xuất khẩu danh sách hóa đơn trên phần mềm MISA meInvoice – Xử lý hóa đơn đầu vào sau đó nhập khẩu vào phần mềm kế toán đang sử dụng.
  • Tích chọn danh sách hóa đơn cần xuất khẩu.
  • Nhấn Thực hiện hàng loạt.
  • Chọn Xuất khẩu.

Cập nhật 06/09/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay