Trải nghiệm thử tính năng kiểm tra hóa đơn đầu vào khi tra cứu hóa đơn - HELP MEINVOICE
  1. Trang chủ
  2. Trải nghiệm thử tính năng kiểm tra hóa đơn đầu vào khi tra cứu hóa đơn

Trải nghiệm thử tính năng kiểm tra hóa đơn đầu vào khi tra cứu hóa đơn

1. Nội dung

Hướng dẫn trải nghiệm thử tính năng kiểm tra hóa đơn đầu vào khi tra cứu hóa đơn nhận được từ nhà cung cấp đang sử dụng MISA meInvoice.

2. Các bước thực hiện

Tải phim hướng dẫn tại đây.

Lưu ý:

    • Trường hợp kiểm tra hóa đơn khi tra cứu bằng email/số điện thoại, kế toán phải thực hiện thêm bước chọn hóa đơn cần kiểm tra trên danh sách hóa đơn được bên bán gửi đến email/số điện thoại đó.
    • Chương trình không hỗ trợ tính năng trải nghiệm này với hóa đơn không được phát hành từ phần mềm MISA meInvoice.
Cập nhật 05/08/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay
[footer_base]