Đính kèm tài liệu lên hóa đơn đầu vào - HELP MEINVOICE
  1. Trang chủ
  2. Đính kèm tài liệu lên hóa đơn đầu vào

Đính kèm tài liệu lên hóa đơn đầu vào

1. Nội dung

Hướng dẫn đính kèm tài liệu (hợp đồng, báo giá, biên bản thỏa thuận…) lên hóa đơn phục vụ công tác quản lý.

2. Các bước thực hiện

Tải phim hướng dẫn tại đây.

Cập nhật 16/07/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay
[footer_base]