Tải bổ sung hóa đơn dạng pdf để xem hình thức thực tế của hóa đơn - HELP MEINVOICE
  1. Trang chủ
  2. Tải bổ sung hóa đơn dạng pdf để xem hình thức thực tế của hóa đơn

Tải bổ sung hóa đơn dạng pdf để xem hình thức thực tế của hóa đơn

1. Nội dung

Hướng dẫn tải hóa đơn định dạng pdf lên hệ thống để xem hình thức thực tế của hóa đơn thay vì xem mẫu mặc định của chương trình khi xem chi tiết hóa đơn được tải lên bằng file pdf.

2. Các bức thực hiện

1. Nhấn vào số hóa đơn để xem chi tiết.

2. Tải file pdf của hóa đơn.

3. Chương trình hiển thị hóa đơn định dạng pdf, nhấn Chấp nhận để chương trình hiển thị định dạng này của hóa đơn ở những lần xem sau.

Cập nhật 21/08/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay
[footer_base]