Kết nối với phần mềm kế toán 3ASoft - HELP MEINVOICE

Kết nối với phần mềm kế toán 3ASoft

1. Nội dung

Hướng dẫn kết nối phần mềm hóa đơn điện tử meInvoice.vn với phần mềm kế toán 3ASoft, để chương trình tự động lấy được các hóa đơn lập trên phần mềm kế toán 3ASoft sang phần mềm meInvoice.vn.

2. Các bước thực hiện

1. Vào menu Hệ thống\Thiết lập kết nối với phần mềm khác.

2. Tại mục Phần mềm kết nối: Nhấn biểu tượng , chọn 3ASoft.
3. Tại mục Máy chủ, Bộ số liệu Mã ĐVCS: Chọn thông tin Máy chủ, Bộ số liệu Mã ĐVCS của phần mềm 3ASoft muốn kết nối với phần mềm meInvoice.vn.

Cách kiểm tra thông tin Máy chủ, Bộ số liệu và Mã ĐVCS trên phần mềm kế toán 3ASoft
1. Mở phần mềm kế toán 3ASoft lên, xem thông tin tại mục Mã ĐVCS.

2. nhấn Chọn dữ liệu.
3. Xem thông tin tại cột Máy chủ Bộ số liệu.

4. Nhấn Kết nối.

5. Chương trình hiển thị thông báo Khởi động service thành công.

6. Nhấn Đồng ý. Chương trình sẽ tự động lấy các hóa đơn có trạng thái là Đã ghi sổ cái và có ngày hóa đơn từ ngày 01/03/2019 sang meInvoice.vn với tần suất 10 phút một lần.

3. Lưu ý

  • meInvoice.vn chỉ mới kết nối được với phiên bản 3ASoft 11 trở lên
  • Xem hướng dẫn các bước chi tiết để tích hợp phần mềm kế toán 3ASoft với phần mềm meInvoice.vn tại đây.
  • Xem hướng dẫn các bước chi tiết để cập nhật dữ liệu đã được sửa từ phần mềm 3Asoft sang meInvoice tại đây.
  • Trường hợp kết nối không thành công. Xem hướng dẫn khắc phục tại tây.
Cập nhật 25/04/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay
[footer_base]