Kết nối với phần mềm kế toán Fast - HELP MEINVOICE

Kết nối với phần mềm kế toán Fast

1. Nội dung

Hướng dẫn kết nối phần mềm hóa đơn điện tử meInvoice.vn với phần mềm kế toán Fast, để lấy được các hóa đơn lập trên phần mềm kế toán Fast sang phần mềm meInvoice.

2. Các bước thực hiện

1. Vào menu Hệ thống\Thiết lập kết nối với phần mềm khác.

2. Tại mục Phần mềm kết nối: Nhấn biểu tượng , chọn Fast.
3. Tại mục Máy chủ, Bộ số liệu Mã ĐVCS: Chọn thông tin Máy chủ, Bộ số liệu Mã ĐVCS của phần mềm Fast muốn kết nối với phần mềm meInvoice.vn.

Cách kiểm tra thông tin Máy chủ, Bộ số liệu và Mã ĐVCS trên phần mềm kế toán Fast
1. Mở phần mềm kế toán Fast lên, xem thông tin tại mục Mã ĐVCS.

2. nhấn Chọn dữ liệu.
3. Xem thông tin tại cột Máy chủ Bộ số liệu.

4. Nhấn Kết nối.

5. Chương trình hiển thị thông báo Khởi động service thành công.

3. Lưu ý

  • Xem hướng dẫn các bước chi tiết để tích hợp phần mềm kế toán Fast với phần mềm meInvoice.vn tại đây.
  • meInvoice chỉ mới kết nối được với phiên bản Fast Accounting 11.07 trở lên.
  • Trường hợp kết nối không thành công. Xem hướng dẫn khắc phục tại tây.
Cập nhật 03/06/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay