Khách hàng mong muốn khi lập và tìm kiếm hóa đơn có thể tìm nhanh khách hàng theo mã khách hàng - HELP MEINVOICE
  1. Trang chủ
  2. Khách hàng mong muốn khi lập và tìm kiếm hóa đơn có thể tìm nhanh khách hàng theo mã khách hàng

Khách hàng mong muốn khi lập và tìm kiếm hóa đơn có thể tìm nhanh khách hàng theo mã khách hàng

1. Nội dung

Khi lập và tìm kiếm hóa đơn có thể tìm nhanh khách hàng theo mã khách hàng.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R25 Web: trên danh sách hóa đơn và trên giao diện lập hóa đơn, phần mềm chỉ cho phép tìm kiếm theo số hóa đơn, MST, Tên khách hàng. Đối với khách hàng cá nhân không có mã số thuế thì đơn vị buộc phải tìm kiếm theo tên khách hàng, tuy nhiên có nhiều tên khách hàng trùng nhau => mất thời gian khi tìm kiếm và tra cứu hóa đơn.

Từ phiên bản R25 Web trở đi: Chương trình cải tiến, khi lập và tra cứu hóa đơn có thể tìm nhanh khách hàng theo mã khách hàng.

1. Tìm kiếm theo mã khách hàng trên màn hình danh sách hóa đơn/biên lai/ phiếu xuất kho.
2. Tìm kiếm theo mã khách hàng trên màn hình danh sách bảng kê hóa hóa/biên lai đơn đã sử dụng và bảng kê chi tiết hóa đơn/biên lai đã sử dụng.
3. Chọn nhanh khách hàng trên form lập hóa đơn (với những form lập không có trường mã khách hàng thì khi khi nhập tìm kiếm ở trường tên đơn vị thì sẽ tìm kiếm theo cả tên và mã KH)
  • Trên form lập hóa đơn khi nhấn mũi tên sổ xuống để chọn tên đơn vị thì bổ sung thêm Mã khách hàng trên bảng gợi ý.
  • Tìm kiếm bằng mã khách hàng để chọn tên khách hàng trên form lập hóa đơn.

4. Bổ sung thêm các cột mã KH/ mã đơn vị hoặc người nộp tiền/ mã đại lý… trên các màn hình danh sách hóa đơn/biên lai/phiếu xuất kho…tương ứng.

 

 

Cập nhật 07/08/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay
[footer_base]