Khi khởi tạo mẫu hóa đơn chương trình cho phép khai báo được tên tiếng Anh của các thông tin mở rộng - HELP MEINVOICE
  1. Trang chủ
  2. Khi khởi tạo mẫu hóa đơn chương trình cho phép khai báo được tên tiếng Anh của các thông tin mở rộng

Khi khởi tạo mẫu hóa đơn chương trình cho phép khai báo được tên tiếng Anh của các thông tin mở rộng

1. Mục đích

Chương trình cho phép khai báo được tên tiếng Anh của các thông tin mở rộng khi khởi tạo mẫu hóa đơn song ngữ.

2. Chi tiết thay đổi

Từ phiên bản R18: Chương trình cho phép khai báo được tên tiếng Anh của các thông tin mở rộng khi khởi tạo mẫu hóa đơn song ngữ.

Chi tiết thay đổi:

1. Vào Đăng ký phát hành/Khởi tạo mẫu, Thêm, chọn mẫu hóa đơn Song ngữ

2. Tại màn hình Thiết lập mẫu hóa đơn, chọn tab Tùy chỉnh chi tiết, click chuột vào vùng chưa thông tin người mua hàng trên hóa đơn, chọn Thiết lập thông tin mở rộng

3. Tại form Thiết lập thông tin mở rộng, bổ sung thêm cột Tên trường tiếng Anh

4. Nhập giá trị vào cột Tên trường mở rộng/Lưu, trên Thiết lập mẫu hóa đơn, chọn trường mở rộng vừa thêm mới, trên mẫu sẽ hiển thị trường mở rộng có cả tên tiếng Anh

Cập nhật 24/04/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay
[footer_base]