Khi ký điện tử, cho phép chọn được chứng thư số cần sử dụng trong trường hợp 1 Mã số thuế có nhiều Chứng thư số khác nhau - HELP MEINVOICE
  1. Trang chủ
  2. Khi ký điện tử, cho phép chọn được chứng thư số cần sử dụng trong trường hợp 1 Mã số thuế có nhiều Chứng thư số khác nhau

Khi ký điện tử, cho phép chọn được chứng thư số cần sử dụng trong trường hợp 1 Mã số thuế có nhiều Chứng thư số khác nhau

1. Nội dung

Khi ký điện tử, cho phép NSD chọn được chứng thư số cần sử dụng trong trường hợp 1 Mã số thuế có nhiều Chứng thư số khác nhau.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R26 Web: Khi phát hành hóa đơn, chương trình chỉ tự động hiển thị giao diện chọn chứng thư số 1 lần, những lần sau chương trình sẽ tự động chọn chứng thư căn cứ theo Mã số thuế đang làm việc, nếu cùng 1 Mã số thuế mà có 2 chứng thư ở cùng 1 token thì phần mềm sẽ ưu tiên lấy chứng thư đầu tiên.

=>Các bộ phận Kinh doanh/Tư vấn/Hỗ trợ khách hàng phải hỗ trợ xóa 1 dòng chứng thư số bị thừa đi thì ký số mới lên đúng được tên đơn vị mới.

Từ phiên bản R26 Web trở đi: Chương trình cải tiến, cho phép NSD chọn chứng thư số muốn sử dụng để ký điện tử trong trường hợp 1 Mã số thuế có nhiều chứng thư số khác nhau.

Khi người dùng thực hiện ký điện tử lên hóa đơn, mẫu hóa đơn, biên bản…nếu như mã số thuế đang sử dụng tồn tại nhiều chứng thư số, chương trình sẽ hiển thị danh sách chứng thư số.

  • Chọn 1 trong các chứng thư số hiển thị trên danh sách để phát hành hóa đơn.

Lưu ý: Có thể xóa chứng thư số không còn nhu cầu sử dụng trên danh sách. Xem hướng dẫn tại đây.

Cập nhật 25/08/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay
[footer_base]