Khởi tạo mẫu vé vận tải - HELP MEINVOICE
  1. Trang chủ
  2. Khởi tạo mẫu vé vận tải

Khởi tạo mẫu vé vận tải

1. Nội dung

Hướng dẫn khởi tạo mẫu vé vận tải.

Tải phim hướng dẫn tại đây.

3. Lưu ý

  • Có thể sửa lại thông tin tuyến đường đã thiết lập khi khởi tạo mẫu (trường hợp khởi tạo mẫu sử dụng cho 1 tuyến đường) tại Danh mục\Tuyến đường.
  • Trường hợp 1 tuyến đường có nhiều bến đi- bến đến, có thể quản lý bằng cách:
    • Mỗi một bến đi- bến đến khởi tạo một mẫu vé riêng.
    • Hoặc thêm trường mở rộng (tên bến đi – bến đến) khi khởi tạo mẫu vé.
  • Có thể Sửa/Xóa mẫu vé đã khởi tạo nhưng chưa thông báo phát hành hoặc Tạo mới mẫu vé khác tại danh sách mẫu vé.

Cập nhật 04/10/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay
[footer_base]