Kích hoạt tài khoản - HELP MEINVOICE

Kích hoạt tài khoản

VD: Trường hợp kich hoạt tài khoản email (thực hiện tương tự với trường hợp kích hoạt số điện thoại)

1. Khai báo thông tin để kích hoạt tài khoản.

  • Nhập email.
  • Nhập mã xác thực.
  • Nhấn Kích hoạt tài khoản.

2. Nhập mã xác thực (do MISA cung cấp qua email khai báo khi đăng nhập phần mềm)\ nhấn Kích hoạt tài khoản.

3. Chương trình thông báo kích hoạt tài khoản thành công.

Cập nhật 04/08/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay
[footer_base]