Ký hóa đơn điện tử bằng chữ ký HSM của SoftDreams - HELP MEINVOICE
  1. Trang chủ
  2. Ký hóa đơn điện tử bằng chữ ký HSM của SoftDreams

Ký hóa đơn điện tử bằng chữ ký HSM của SoftDreams

1. Nội dung

Cho phép ký HĐ điện tử bằng chữ ký HSM của SoftDreams.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R21 Desktop: Chương trình đã cho phép ký điện tử bằng chữ ký HSM của VNPT.

Từ phiên bản R21 Desktop (phát hành ngày 19/01/2021) trở đi: Chương trình bổ sung thêm chữ ký HSM của SoftDreams.

Kết nối đến máy chủ ký số HSM của SoftDreams

Cập nhật 17/03/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay
[footer_base]