Lập quyết định áp dụng Vé điện tử - HELP MEINVOICE
 1. Trang chủ
 2. Lập quyết định áp dụng Vé điện tử

Lập quyết định áp dụng Vé điện tử

1. Nội dung

Hướng dẫn lập quyết định áp dụng vé điện tử trên MISA meInvoice Web.

2. Các bước thực hiện

1. Sau khi khởi tạo mẫu vé, chương trình hiển thị như sau, nhấn .

 • Nhấn Thêm mới.

Hoặc vào Bàn làm việc, nhấn Lập quyết định.

2. Bổ sung thông tin còn thiếu vào quyết định áp dụng hóa đơn điện tử.

 • Tên người đại diện theo pháp luật.

Lưu ý: Có thể thay đổi chức danh của người đại diện theo pháp luật cho phù hợp với đặc điểm của đơn vị (Thủ trưởng đơn vị, Hiệu trưởng, Tổng giám đốc, Người đại diện theo pháp luật…)

 • Số đăng ký kinh doanh.

 • Thông tin các thiết bị.

Lưu ý:

   • Xem hướng dẫn cách kiểm tra thông số của máy tính tại đây.
   • Có thể khai báo thêm/xóa thông tin thiết bị.

 • Thông tin chứng thư số.

 • Để khai báo thêm thiết bị nhấn Thêm thiết bị.
 • Tích chọn mẫu vé điện tử muốn đăng ký sử dụng.

Lưu ý: Có thể kiểm tra lại mẫu vé được chọn đã chính xác chưa bằng cách nhấn vào biểu tượng

 • Chọn ngày hiệu lực thi hành của quyết định.
  • Chọn Ngày ký thì trên báo cáo hiển thị: Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
  • Chọn Ngày hiệu lực: Trên form lập và trên báo cáo hiển thị: Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày … (lấy theo Ngày hiệu lực được nhập trên quyết định)
 • Có thể đính kèm các văn bản có liên quan để tiện tra cứu khi cần bằng cách nhấn Đính kèm quyết định.

3. Nhấn Lưu.

4. Có thể In/Xuất khẩu/Sửa/Xóa hoặc Tạo mới Quyết định bằng cách: Chọn chức năng tương ứng tại quyết định phát hành vé.

Lưu ý: Chỉ có thể Sửa/Xóa Quyết định chưa có hiệu lực.

Cập nhật 04/10/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay
[footer_base]