(Desktop) Lập hóa đơn điện tử - HELP MEINVOICE

(Desktop) Lập hóa đơn điện tử

1. Nội dung

Hướng dẫn khách hàng lập hóa đơn điện tử trên phần mềm.

2. Các trường hợp nghiệp vụ

Hóa đơn GTGT

Lập hóa đơn GTGT
1. Vào phân hệ Hóa đơn, chọn Hóa đơn GTGT.
2. Khai báo các thông tin chi tiết của hóa đơn:

 • Tại tab Thông tin chung: Khai báo các thông tin về người mua và hình thức thanh toán:
  • Khách hàng:
   • Có thể tự điền thông tin khách hàng hoặc chọn khách hàng trong danh sách.
   • Nếu chọn khách hàng trong danh sách,  thông tin người mua hàng như: Địa chỉ, Mã số thuế, Người mua hàng, TK ngân hàng, Tên ngân hàng, Số điện thoại, Email sẽ được tự động lấy lên theo Thông tin người mua hàng khai báo tại Danh mục khách hàng).
  • Chọn Hình thức TT.
 • Tại tab Hàng tiền: Khai báo thông tin của hàng hóa, dịch vụ bán ra.

3. Nhấn Cất. Các thông tin đã khai báo ở trên sẽ được lấy tương ứng lên hóa đơn GTGT.

Lưu ý: Có thể nhấn Xem hóa đơn để xem nhanh mẫu hóa đơn sau khi lập.

Nhập khẩu hóa đơn GTGT từ tệp excel

1. Vào phân hệ Hóa đơn, chọn tab Hóa đơn điện tử.
2. Nhấn Tiện ích\ Nhập khẩu.
3. Tích chọn Hóa đơn GTGT.

4. Để nhập khẩu dữ liệu, có thể sử dụng tệp excel có sẵn hoặc nhấn Tải tệp dữ liệu mẫu để tải tệp mẫu do phần mềm cung cấp, sau đó sao chép dữ liệu từ tệp đang quản lý sang tệp mẫu của phần mềm.

Lưu ý: Trên tệp nhập khẩu có cột Số thứ tự là để chương trình phân biệt các hóa đơn với nhau, trường hợp một hóa đơn có nhiều hàng hóa thì cần nhập cùng một số thứ tự cho mỗi dòng hàng hóa của hóa đơn đó.

5. Chọn tệp Excel cần nhập khẩu bằng cách nhấn vào biểu tượng 6. Tại mục Chọn Sheet chứa dữ liệu: nhấn biểu tượng màu vàng và chọn sheet chứa dữ liệu cần nhập khẩu vào phần mềm.
7. Tại mục Chọn dòng làm tiêu đề cột: Nhập số thứ tự của dòng tiêu đề để chương trình có căn cứ ghép các cột trên tệp excel vào các cột trên phần mềm.
8. Nhấn Tiếp theo để chuyển sang bước Ghép dữ liệu. (Thực hiện tương tự trường hợp nhập khẩu danh mục hàng hóa, dịch vụ. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.)

Hóa đơn bán hàng

Lập hóa đơn bán hàng

1. Vào phân hệ Hóa đơn, chọn Hóa đơn bán hàng.
2. Khai báo các thông tin chi tiết của hóa đơn:

  • Tại tab Thông tin chung: Khai báo các thông tin về người mua và hình thức thanh toán:
    • Khách hàng: Có thể tự điền thông tin khách hàng hoặc chọn khách hàng trong danh sách (Nếu chọn khách hàng trong danh sách, các thông tin liên quan như: Địa chỉ, Mã số thuế, Người mua hàng, TK ngân hàng, Tên ngân hàng, Số điện thoại, Email sẽ được tự động lấy lên theo khai báo tại Danh mục khách hàng).
    • Chọn Hình thức TT.
  • Tại tab Hàng tiền: Khai báo thông tin của hàng hóa, dịch vụ bán ra.

3. Nhấn Cất. Các thông tin đã khai báo ở trên sẽ được lấy tương ứng lên hóa đơn GTGT.

Lưu ý: Có thể nhấn Xem hóa đơn để xem nhanh mẫu hóa đơn sau khi lập.

Nhập khẩu hóa đơn bán hàng từ tệp excel
1. Vào phân hệ Hóa đơn, chọn tab Hóa đơn điện tử.
2. Nhấn Nhập khẩu.
3. Tích chọn Hóa đơn bán hàng.

4. Để nhập khẩu dữ liệu, có thể sử dụng tệp excel có sẵn hoặc nhấn Tải tệp dữ liệu mẫu để tải tệp mẫu do phần mềm cung cấp, sau đó sao chép dữ liệu từ tệp đang quản lý sang tệp mẫu của phần mềm.

Lưu ý: Trên tệp nhập khẩu có cột Số thứ tự là để chương trình phân biệt các hóa đơn với nhau, trường hợp một hóa đơn có nhiều hàng hóa thì cần nhập cùng một số thứ tự cho mỗi dòng hàng hóa của hóa đơn đó.

5. Chọn tệp Excel cần nhập khẩu bằng cách nhấn vào biểu tượng (icon).

6. Tại mục Chọn sheet chứa dữ liệu: nhấn biểu tượng màu vàng và chọn sheet chứa dữ liệu cần nhập khẩu vào phần mềm.

7. Tại mục Chọn dòng làm tiêu đề cột: Nhập số thứ tự của dòng tiêu đề để chương trình có căn cứ ghép các cột trên tệp excel vào các cột trên phần mềm.

Lưu ý: Phương thức nhập khẩu luôn mặc định là nhập khẩu Thêm mới, nghĩa là: Dữ liệu trên tệp mà chưa có trên hệ thống sẽ được thêm mới vào. Dữ liệu trên tệp mà đã có trên hệ thống sẽ không được cập nhật vào.

8. Nhấn Tiếp theo để chuyển sang bước Ghép dữ liệu. (Thực hiện tương tự trường hợp nhập khẩu danh mục hàng hóa, dịch vụ. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.)

Phiếu Xuất kho

Phiếu Xuất kho kiêm vận chuyển hàng hóa nội bộ
Lập phiếu xuất kho kiêm vận chuyển hàng hóa nội bộ
1. Vào phân hệ Hóa đơn\ chọn PXK kiêm VC nội bộ.
2. Khai báo các thông tin trên Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, sau đó nhấn Cất.

  • Khai báo các thông tin chung tại tab Thông tin chung.
  • Tại tab Hàng tiền: Khai báo thông tin của hàng hóa xuất kho.


3. Nhấn Cất. Các thông tin đã khai báo ở trên sẽ được lấy tương ứng lên Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển hàng hóa nội bộ.

Lưu ý: Có thể nhấn Xem hóa đơn để xem nhanh mẫu hóa đơn sau khi lập.

Nhập khẩu phiếu xuất kho kiêm vận chuyển hàng hóa nội bộ từ tệp excel
Xem hướng dẫn tại đây.

Phiếu xuất kho gửi bán hàng đại lý
Lập phiếu xuất kho gửi bán hàng đại lý
1. Vào phân hệ Hóa đơn\ chọn PXK gửi bán hàng đại lý.
2. Khai báo các thông tin trên phiếu xuất kho gửi bán hàng đại lý, sau đó nhấn Cất.

  • Khai báo các thông tin chung tại tab Thông tin chung.
  • Tại tab Hàng tiền: Khai báo thông tin của hàng hóa xuất kho.


3. Nhấn Cất. Các thông tin đã khai báo ở trên sẽ được lấy tương ứng lên Phiếu xuất kho gửi bán hàng đại lý.

Lưu ý: Có thể nhấn Xem hóa đơn để xem nhanh mẫu hóa đơn sau khi lập.

Nhập khẩu phiếu xuất kho gửi bán hàng đại lý từ excel
Xem hướng dẫn tại đây.

Lưu ý: Có thể thiết lập ẩn/hiện các cột thông tin hiển thị trên giao diện lập hóa đơn theo nhu cầu của đơn vị. Xem hướng dẫn tại đây.

Cập nhật 27/07/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay
[footer_base]