Lấy mẫu hóa đơn điện khởi tạo từ meInvoice Web xuống meInvoice Desktop để phát hành - HELP MEINVOICE
 1. Trang chủ
 2. Lấy mẫu hóa đơn điện khởi tạo từ meInvoice Web xuống meInvoice Desktop để phát hành

Lấy mẫu hóa đơn điện khởi tạo từ meInvoice Web xuống meInvoice Desktop để phát hành

1. Nội dung

Hướng dẫn các bước phát hành mẫu hóa đơn điện được khởi tạo từ meInvoice Web.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R20 Desktop: Chương trình chưa đáp ứng phát hành hóa đơn điện.

Từ phiên bản R20 Desktop (phát hành ngày 28/11/2020) trở đi: Chương trình cho phép phát hành hóa đơn điện được khởi tạo từ meInvoice Web.

Các bước để phát hành được hóa đơn ngành trên meInvoice Desktop:

1. Khởi tạo mẫu hóa đơn điện trên meInvoice Web:

 • Vào mục Đăng ký phát hành\ chọn Mẫu hóa đơn, nhấn Thêm, chọn Thêm từ bộ mẫu có sẵn.

 • Thiết lập điều kiện tìm kiếm mẫu hóa đơn điện.
  • Tại mục Loại mẫu: Chọn Hóa đơn điện.
  • Chọn mẫu hóa đơn điện trên danh sách.

 • Thực hiện các bước tiếp theo tương tự như việc khởi tạo mẫu hóa đơn thông thường. Xem hướng dẫn tại đây.

2. Lấy mẫu hóa đơn điện khởi tạo từ Web xuống Desktop để phát hành

 • Vào mục Đăng ký phát hành\Mẫu hóa đơn, nhấn Nạp.

3. Lập và phát hành hóa đơn điện.

Cách 1: Lập hóa đơn trên phần mềm.
 • Vào mục Hóa đơn, nhấn Thêm, chọn Hóa đơn điện.
 • Khai báo chi tiết thông tin trên hóa đơn, nhấn Cất.

 • Nhấn Phát hành HĐ nếu muốn phát hành ngay. Xem hướng dẫn phát hành hóa đơn tại đây.

Cách 2: Nhập khẩu hóa đơn từ tệp excel

1. Vào mục Hóa đơn, nhấn Tiện ích, chọn Nhập khẩu.

2. Tại bước Chọn tệp nguồn mục Hóa đơn GTGT:

 • Chọn Hóa đơn điện.
 • Nhấn Tải tệp dữ liệu mẫu để tải tệp dữ liệu mẫu do phần mềm cung cấp.

Lưu ý: Có thể sử dụng tệp dữ liệu của đơn vị chuẩn bị sẵn.

 • Cập nhật thông tin chi tiết vào file dữ liệu.

 • Xem hướng dẫn các bước nhập khẩu tương tự tại đây.

Cập nhật 07/10/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay
[footer_base]