Lấy mẫu hóa đơn kinh doanh vàng, bạc, đá quý khởi tạo trên meInvoice web xuống desktop để phát hành hóa đơn - HELP MEINVOICE
 1. Trang chủ
 2. Lấy mẫu hóa đơn kinh doanh vàng, bạc, đá quý khởi tạo trên meInvoice web xuống desktop để phát hành hóa đơn

Lấy mẫu hóa đơn kinh doanh vàng, bạc, đá quý khởi tạo trên meInvoice web xuống desktop để phát hành hóa đơn

1. Nội dung

Hướng dẫn lấy mẫu hóa đơn kinh doanh vàng, bạc, đá quý khởi tạo trên meInvoice web xuống desktop để lập và phát hành hóa đơn

2. Các bước thực hiện

1. Khởi tạo mẫu hóa đơn Kinh doanh vàng, bạc, đá quý trên MeInvoice Web.

 • Vào mục Đăng ký phát hành\ chọn Mẫu hóa đơn, nhấn Thêm, chọn Thêm từ bộ mẫu có sẵn.

 • Thiết lập điều kiện tìm kiếm mẫu hóa đơn Kinh doanh vàng, bạc, đá quý.

Lưu ý: Do quy định kinh doanh vàng, bạc, đá quý phải kê khai thuế trực tiếp nên chương trình không đáp ứng mẫu hóa đơn GTGT.

 • Thực hiện các bước tiếp theo tương tự như việc khởi tạo mẫu hóa đơn thông thường. Xem hướng dẫn tại đây.

2. Lấy mẫu hóa đơn Kinh doanh vàng, bạc, đá quý được khởi tạo trên Web xuống Desktop.

 • Lập thông báo phát hành mẫu hóa đơn vừa khởi tạo. Xem hướng dẫn tại đây.

3. Lập và phát hành hóa đơn Kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Cách 1: Lập hóa đơn trên phần mềm.

 • Vào mục Hóa đơn, nhấn Thêm, chọn Hóa đơn\Hóa đơn bán hàng.

 • Khai báo chi tiết thông tin trên hóa đơn, nhấn Cất.

 • Nhấn Phát hành HĐ nếu muốn phát hành ngay. Xem hướng dẫn phát hành hóa đơn tại đây.

 • Vào danh sách hóa đơn để xem mẫu hóa đơn Kinh doanh vàng, bạc, đá quý.

Cách 2: Nhập khẩu hóa đơn từ tệp excel

 • Vào mục Hóa đơn, nhấn Tiện ích, chọn Nhập khẩu.

 • Tại bước Chọn tệp nguồn, chọn Hóa đơn bán hàng:
 • Nhấn Tải tệp dữ liệu mẫu để tải tệp mẫu do phần mềm cung cấp.

Lưu ý: Có thể tải tệp dữ liệu mẫu sau đó sao chép thông tin từ tệp dữ liệu đang quản lý sang tệp mẫu của chương trình.

 • Cập nhật thông tin chi tiết vào file dữ liệu.

 • Xem hướng dẫn các bước nhập khẩu tiếp theo tương tự tại đây.
Cập nhật 07/10/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay
[footer_base]