Lấy mẫu hóa đơn nước khởi tạo tử web xuống desktop - HELP MEINVOICE
 1. Trang chủ
 2. Lấy mẫu hóa đơn nước khởi tạo tử web xuống desktop

Lấy mẫu hóa đơn nước khởi tạo tử web xuống desktop

1. Nội dung

Cho phép lấy mẫu hóa đơn nước khởi tạo trên Web xuống Desktop để phát hành

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R20 Desktop: Chương trình chưa đáp ứng phát hành mẫu hóa đơn nước.

Từ phiên bản R20 Desktop (phát hành ngày 28/11/2020) trở đi: Chương trình cải tiến, cho phép lấy mẫu hóa đơn nước khởi tạo trên Web xuống Desktop để phát hành.

1. Khởi tạo mẫu hóa đơn nước trên MeInvoice Web.

VD: Mẫu hóa đơn nước trước thuế

1. Vào mục Đăng ký phát hành\ chọn Mẫu hóa đơn, nhấn Thêm.

2. Chọn Thêm mẫu HĐĐT từ bộ mẫu có sẵn.

3. Chương trình hiển thị giao diện khởi tạo mẫu hóa đơn trên meInvoice Web. Thiết lập điều kiện tìm kiếm mẫu hóa đơn nước.

 • Thực hiện các bước tiếp theo tương tự như việc khởi tạo mẫu hóa đơn thông thường. Xem hướng dẫn tại đây.
 •  Lập thông báo phát hành mẫu hóa đơn vừa khởi tạo. Xem hướng dẫn tại đây.
2. Lấy mẫu hóa đơn nước được khởi tạo từ meInvoice Web xuống meInvoice Desktop để phát hành.
 • Vào mục Đăng ký phát hành\Mẫu hóa đơn, nhấn Nạp.

3. Lập và phát hành hóa đơn nước.

Cách 1: Lập hóa đơn trên phần mềm.
 • Vào mục Hóa đơn, nhấn Thêm, chọn Hóa đơn nước.
 • Khai báo chi tiết thông tin trên hóa đơn, nhấn Cất.

 • Nhấn Phát hành HĐ nếu muốn phát hành ngay. Xem hướng dẫn phát hành hóa đơn tại đây.

 • Vào danh sách hóa đơn để xem mẫu hóa đơn nước.

Lưu ý: Đối với mẫu hóa đơn nước sau thuế thực hiện như sau:

1. Khởi tạo mẫu hóa đơn nước sau thuế

 • Tại bước khởi tạo mẫu hóa đơn, chọn mẫu hóa đơn sau thuế trên danh sách.

 • Thực hiện các bước khởi tạo mẫu tiếp theo như với hóa đơn nước trước thuế.

2. Lấy mẫu hóa đơn nước sau thuế xuống desktop để phát hành.

3. Lập và phát hành hóa đơn nước sau thuế.

 • Khai báo thông tin chi tiết trên hóa đơn, nhấn Cất.

 • Phát hành hóa đơn nươc sau thuế.

 • Vào danh sách hóa đơn để xem mẫu hóa đơn nước sau thuế.

Cách 2: Nhập khẩu hóa đơn từ tệp excel

1. Vào mục Hóa đơn, nhấn Tiện ích, chọn Nhập khẩu.

2. Tại bước Chọn tệp nguồn mục Hóa đơn GTGT:

 • Chọn Hóa đơn nước.
 • Nhấn Tải tệp dữ liệu mẫu để tải tệp mẫu do phần mềm cung cấp.

Lưu ý: Có thể sử dụng tệp dữ liệu của đơn vị chuẩn bị sẵn.

 • Cập nhật thông tin chi tiết vào file dữ liệu.

 • Xem hướng dẫn các bước nhập khẩu tiếp theo tương tự tại đây.

 

Cập nhật 03/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay
[footer_base]