Máy trạm ký số thông qua máy chủ mà không cần phải có chứng thư số - HELP MEINVOICE
  1. Trang chủ
  2. Máy trạm ký số thông qua máy chủ mà không cần phải có chứng thư số

Máy trạm ký số thông qua máy chủ mà không cần phải có chứng thư số

Hướng dẫn cách thiết lập để chỉ cần cắm USB Token vào máy chủ là các máy trạm kết nối với máy chủ có thể ký điện tử lên hóa đơn.

Máy chủ

Bước 1: Cài đặt máy chủ.

Bước 2: Thiết lập máy chủ ký số.

Máy trạm

Thiết lập ký số thông qua máy chủ

1. Vào mục Hệ thống, chọn Thiết lập ký số.

2. Tích chọn Ký qua máy chủ.

3. Nhập Tên máy chủ. (xem Tên máy chủ trên giao diện Thiết lập máy chủ ký số)

4. Nhấn Đồng ý.

Cập nhật 29/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay
[footer_base]