Một số vấn đề gặp phải khi đăng nhập meInvoice.vn Web - HELP MEINVOICE
  1. Trang chủ
  2. Một số vấn đề gặp phải khi đăng nhập meInvoice.vn Web

Một số vấn đề gặp phải khi đăng nhập meInvoice.vn Web

I, Đối với tài khoản đã cập nhật tài khoản MISA ID.

Trường hợp 1: Nhập sai tên đăng nhập

=> Xử lý: Kiểm tra lại thông tin đăng nhập.

Trường hợp 2: khi đăng nhập chương trình cảnh báo sai mật khẩu

=> Xử lý:

  • Nhấn biểu tượng để kiểm tra mật khẩu đã nhập
  • Nhập lại mật khẩu cho chính xác

II, Đối với tài khoản chưa cập nhật tài khoản MISA ID.

Trường hợp 1: Nhập sai mật khẩu

Trường hợp 2: Sai tên đăng nhập

Cập nhật 24/04/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay
[footer_base]