Nhập khẩu biên lai thu phí, lệ phí - HELP MEINVOICE
 1. Trang chủ
 2. Nhập khẩu biên lai thu phí, lệ phí

Nhập khẩu biên lai thu phí, lệ phí

 1. Mục đích:
  Cho phép nhập khẩu biên lai thu phí, lệ phí từ file excel
 2. Chi tiết thay đổi:
  Từ phiên bản R21: Cho phép NSD có thể nhập khẩu biên lai từ file excel.

1. Vào mục Biên lai\nhấn Nhập khẩu.

2. Chọn mẫu hóa đơn muốn nhập khẩu.
3. Để nhập khẩu dữ liệu, có thể sử dụng tệp excel có sẵn hoặc nhấn Tải tệp dữ liệu mẫu để tải tệp mẫu do phần mềm cung cấp, sau đó sao chép dữ liệu từ tệp đang quản lý sang tệp mẫu của phần mềm.

4. Kéo và thả tệp excel cần nhập khẩu vào phần mềm hoặc nhấn Chọn tệp nguồn và chọn đến tệp excel cần nhập khẩu.
5. Tại mục Chọn Sheet chứa dữ liệu: nhấn biểu tượngvà chọn sheet chứa dữ liệu cần nhập khẩu vào phần mềm.
6. Tại mục Chọn dòng làm tiêu đề cột: Nhập số thứ tự của dòng tiêu đề để chương trình có căn cứ ghép các cột trên tệp excel vào các cột trên phần mềm.
7. Nhấn Tiếp theo để chuyển sang bước Ghép cột dữ liệu.

8. Thực hiện ghép các cột trên phần mềm với các cột dữ liệu trên tệp excel.

 • Nếu sử dụng tệp excel theo mẫu do phần mềm cung cấp, thì chương trình đã tự động ghép các cột trên phần mềm tương ứng với các cột dữ liệu trên tệp excel.
 • Nếu sử dụng tệp excel theo mẫu của đơn vị, thì chương trình sẽ tự động ghép các cột có thể nhận dạng được và Kế toán sẽ phải tự chọn ghép các cột còn lại.
 • Nhấn Tiếp theo để chuyển sang bước Xem trước dữ liệu.

Lưu ýChương trình đã thiết lập sẵn các thông tin bắt buộc phải ghép cột (nếu không ghép thì sẽ không thực hiện được bước tiếp theo)

9. Chương trình hiển thị dữ liệu từ file excel sau khi ghép cột.

  • Nhấn Nhập khẩu nếu muốn bỏ qua bước Kiểm tra dữ liệu. Chương trình sẽ nhập khẩu dữ liệu vào phần mềm và hiển thị thông báo khi nhập khẩu hoàn tất.
  • Nhấn Kiểm tra dữ liệu nêu muốn kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu trước khi nhập khẩu.
   • Chương trình hiển thị kết quả kiểm tra dữ liệu.

Lưu ý: Nếu có phát sinh dòng dữ liệu không hợp lệ:

    • Nhấn tại đây tại dòng Tải tệp kết quả kiểm tra dữ liệu.
    • Chương trình sẽ trả về tệp excel nhập khẩu ban đầu để cho phép Kế toán sửa lại thông tin bị sai theo thông báo chi tiết tại cột Kết quả.
    • Sau khi đã sửa xong thì thực hiện chọn lại tệp dữ liệu và thực hiện các bước tiếp theo tương tự như ở trên ( thao tác từ mục 4)

10. Nhấn Nhập khẩu. Chương trình thực hiện nhập khẩu dữ liệu vào phần mềm.

 

Cập nhật 24/04/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay
[footer_base]