Nhập khẩu mẫu hóa đơn bất động sản - HELP MEINVOICE
  1. Trang chủ
  2. 5. Khác
  3. R31 Web
  4. Nhập khẩu mẫu hóa đơn bất động sản

Nhập khẩu mẫu hóa đơn bất động sản

1. Nội dung

Cho phép nhập khẩu mẫu hóa đơn Bất động sản để tiết kiệm thời gian nhập liệu.

2. Chi tiết thay đổi

Ở phiên bản R21 Web: Chương trình đã đáp ứng nghiệp vụ khởi tạo, lập và phát hành mẫu hóa đơn Bất động sản.

Từ phiên bản R31 Web (phát hành ngày 12/01/2021) trở đi: chương trình cho phép nhập khẩu mẫu hóa đơn Bất động sản để tiết kiệm thời gian nhập liệu.

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Cập nhật 03/03/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay