Nhập khẩu mẫu hóa đơn đăng kiểm xe cơ giới - HELP MEINVOICE
  1. Trang chủ
  2. Nhập khẩu mẫu hóa đơn đăng kiểm xe cơ giới

Nhập khẩu mẫu hóa đơn đăng kiểm xe cơ giới

1. Nội dung

Cho phép nhập khẩu hóa đơn với mẫu hóa đơn đặc thù của lĩnh vực đăng kiểm xe cơ giới.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R24 web: Chương trình chưa đáp ứng chức năng nhập khẩu các mẫu hóa đơn đặc thù như mẫu đăng kiểm xe cơ giới vào phần mềm. Khách hàng phải nhập tay từ file excel rất thủ công và tốn thời gian.

Từ phiên bản R24 web trở đi: Chương trình cho phép nhập khẩu hóa đơn với mẫu hóa đơn đặc thù của lĩnh vực đăng kiểm xe cơ giới.

1. Vào mục Hóa đơn\ Nhập khẩu.

2. Chọn mẫu hóa đơn Đăng kiểm xe cơ giới muốn nhập khẩu.

3. Nhấn Tải tệp dữ liệu để tại tệp dữ liệu mẫu do phần mềm cung cấp.
4. Mở tệp dữ liệu và khai báo thông tin chi tiết các hóa đơn cần nhập khẩu.
5. Tải tệp dữ liệu vừa nhập liệu, nhấn Tiếp theo.
6. Chương trình đã tự động ghép các cột trên phần mềm tương ứng với các cột dữ liệu trên tệp excel do sử dụng tệp excel theo mẫu do phần mềm cung cấp, nhấn Tiếp theo.
7. Chương trình hiển thị dữ liệu từ file excel sau khi ghép cột, nhấn Nhập khẩu.
8. Chương trình thực hiện nhập khẩu dữ liệu vào phần mềm.
Cập nhật 07/08/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay
[footer_base]