Phần người đại diện tự động giãn dòng trong trường hợp tên dài khi lập biên bản điều chỉnh/hủy hóa đơn - HELP MEINVOICE
  1. Trang chủ
  2. Phần người đại diện tự động giãn dòng trong trường hợp tên dài khi lập biên bản điều chỉnh/hủy hóa đơn

Phần người đại diện tự động giãn dòng trong trường hợp tên dài khi lập biên bản điều chỉnh/hủy hóa đơn

1. Nội dung

Khi lập biên bản điều chỉnh/hủy hóa đơn, phần người đại diện tự động giãn dòng trong trường hợp tên dài

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R26 Web: Khi in biên bản hủy/điều chỉnh, nếu tên người đại diện dài sẽ bị rơi xuống dòng nên rất xấu.

Từ phiên bản R26 Web trở đi: Phần mềm cải tiến, khi lập biên bản điều chỉnh/hủy hóa đơn, phần người đại diện tự động giãn dòng trong trường hợp tên dài.

Cập nhật 17/08/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay
[footer_base]