Phê duyệt hóa đơn - HELP MEINVOICE
 1. Trang chủ
 2. Phê duyệt hóa đơn

Phê duyệt hóa đơn

1. Nội dung

Hướng dẫn người dùng có quyền phê duyệt hóa đơn thực hiện phê duyệt.

2. Các bước thực hiện

1. Sau khi gửi duyệt, hóa đơn được chuyển đến bước phê duyệt nào thì người dùng có quyền phê duyệt tại bước đó sẽ nhận được thông báo để thực hiện phê duyệt. Xem phim hướng dẫn các bước phê duyệt dưới đây.

Tải phim hướng dẫn tại đây.

Lưu ý:

   • Nếu người phê duyệt có quyền phê duyệt ở nhiều bước liên tiếp thì hóa đơn sẽ được duyệt luôn đến bước cao nhất mà người đó có quyền.
   • Nếu người phê duyệt có quyền phê duyệt ở nhiều bước không liên tiếp thì thực hiện phê duyệt ở các bước mà người đó có quyền.
   • Nếu hóa đơn có phát sinh chênh lệch hoặc bỏ trống thông tin bắt buộc theo quy định thì trên giao diên phê duyệt (1 hóa đơn hoặc hàng loạt hóa đơn) sẽ hiển thị cảnh báo, người duyệt cần kiểm tra lại trước khi phê duyệt.

2. Theo dõi kết quả phê duyệt hóa đơn

 • Theo dõi trạng thái phê duyệt hóa đơn tại cột Phê duyệt trên danh sách hóa đơn.
  • Trạng thái Chờ duyệt: Hóa đơn đã gửi duyệt đang chờ phê duyệt.
  • Trạng thái Từ chối: Hóa đơn bị từ chối duyệt tại một trong các bước trong quy trình phê duyệt.
  • Trạng thái Đã duyệt: Hóa đơn đã được duyệt tại tất cả các bước. Lúc này có thể thực hiện phát hành hóa đơn.
  • Trạng thái Bản nháp: Hóa đơn chưa được gửi duyệt.
  • Nếu hóa đơn không nằm trong quy trình phê duyệt thì trạng thái bỏ trống.

3. Lưu ý chung:

Sau khi duyệt, nếu phát hiện hóa đơn có sai sót thì có thể thực hiện thu hồi gửi duyệt hóa đơn để sửa lại thông tin, sau đó thực hiện lại từ đầu quy trình phê duyệt.

 • Thu hồi hóa đơn đã được duyệt tại một trong các bước trong quy trình phê duyệt.

 • Thu hồi hóa đơn đã được duyệt ở tất cả các bước.

Cập nhật 12/07/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay
[footer_base]