Cập nhật dữ liệu từ phần mềm eschool - HELP MEINVOICE

Cập nhật dữ liệu từ phần mềm eschool

1. Nội dung

Hướng dẫn cập nhật dữ liệu từ phần mềm E-SCHOOL FEES sang meInvoice sau khi kết nối phần mềm E-SCHOOL FEE với meInvoice.

2. Các bước thực hiện.

1. Vào mục Hóa đơn\ nhấn Tiện ích.

2. Nhấn Cập nhật hóa đơn từ PM khác.

3. Chọn khoảng thời gian để tìm kiếm phiếu thu cần cập nhật dữ liệu\ nhấn Lấy dữ liệu.

4. Tích chọn phiếu thu cần cập nhật dữ liệu, nhấn Đồng ý. Chương trình hiển thị kết quả cập nhật dữ liệu.

 

Cập nhật 27/04/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay
[footer_base]