Cho phép lọc báo cáo bảng kê hóa đơn đã sử dụng theo Người lập hóa đơn để phục vụ mục đích kiểm tra đối chiếu với phần mềm khác có tích hợp tính năng phát hành hóa đơn điện tử của meInvoice - HELP MEINVOICE
  1. Trang chủ
  2. 5. Khác
  3. 1. meInvoice.vn Web
  4. Lịch sử phát triển sản phẩm
  5. R10
  6. Cho phép lọc báo cáo bảng kê hóa đơn đã sử dụng theo Người lập hóa đơn để phục vụ mục đích kiểm tra đối chiếu với phần mềm khác có tích hợp tính năng phát hành hóa đơn điện tử của meInvoice

Cho phép lọc báo cáo bảng kê hóa đơn đã sử dụng theo Người lập hóa đơn để phục vụ mục đích kiểm tra đối chiếu với phần mềm khác có tích hợp tính năng phát hành hóa đơn điện tử của meInvoice

1. Mục đích

Cho phép lọc báo cáo bảng kê hóa đơn đã sử dụng theo người lập hóa đơn để phục vụ mục đích kiểm tra
đối chiếu với phần mềm khác có tích hợp tính năng phát hành hóa đơn điện
tử của meInvoice.

2. Chi tiết thay đổi


Từ phiên bản R10: Cho phép người dùng lọc báo cáo bảng kê hóa đơn đã sử dụng theo Người lập hóa đơn để phục vụ mục đích kiểm tra
đối chiếu với phần mềm khác có tích hợp tính năng phát hành hóa đơn điện
tử của meInvoice.

Cập nhật 24/04/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay
[footer_base]