(Desktop) Tôi muốn đổi mật khẩu đăng nhập thì làm thế nào? - HELP MEINVOICE
  1. Trang chủ
  2. 5. Khác
  3. 2. meInvoice.vn Desktop
  4. Các tiện ích chung trên phần mềm
  5. (Desktop) Tôi muốn đổi mật khẩu đăng nhập thì làm thế nào?

(Desktop) Tôi muốn đổi mật khẩu đăng nhập thì làm thế nào?

1. Nội dung

Cho phép đổi mật khẩu đăng nhập vào meInvoice Desktop để đáp ứng nhu cầu bảo mật của người dùng.

2. Cách thực hiện

  • Vào mục Hệ thống\ chọn Đổi mật khẩu.

  • Khai báo thông tin đổi mật khẩu.

Lưu ý: Mật khẩu mới phải có ít nhất 8 ký tự bao gồm cả chữ in hoa, chữ thường và chữ số.

  • Nhấn Đồng ý. Chương trình hiển thị thông báo đổi mật khẩu thành công.

Cập nhật 16/11/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay