(Desktop) Tôi muốn đổi mật khẩu đăng nhập thì làm thế nào? - HELP MEINVOICE
  1. Trang chủ
  2. 5. Khác
  3. 2. meInvoice.vn Desktop
  4. Các tiện ích chung trên phần mềm
  5. (Desktop) Tôi muốn đổi mật khẩu đăng nhập thì làm thế nào?

(Desktop) Tôi muốn đổi mật khẩu đăng nhập thì làm thế nào?

1. Nội dung

Cho phép đổi mật khẩu đăng nhập vào meInvoice Desktop để đáp ứng nhu cầu bảo mật của người dùng.

2. Cách thực hiện

  • Vào mục Hệ thống\ chọn Đổi mật khẩu.

  • Khai báo thông tin đổi mật khẩu.

Lưu ý: Mật khẩu mới phải có ít nhất 8 ký tự bao gồm cả chữ in hoa, chữ thường và chữ số.

  • Nhấn Đồng ý. Chương trình hiển thị thông báo đổi mật khẩu thành công.

Cập nhật 16/11/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay
[footer_base]