Khi in hóa đơn điện tử, kế toán mong muốn đơn hàng được nhiều dòng như đã sửa trên chứng từ bán hàng để diễn giải thêm một số thông tin kèm theo của hàng hóa theo yêu cầu của KH - HELP MEINVOICE
 1. Trang chủ
 2. 5. Khác
 3. Admin
 4. 3. meInvoice.vn tích hợp
 5. Lịch sử phát triển sản phẩm
 6. R12
 7. Khi in hóa đơn điện tử, kế toán mong muốn đơn hàng được nhiều dòng như đã sửa trên chứng từ bán hàng để diễn giải thêm một số thông tin kèm theo của hàng hóa theo yêu cầu của KH

Khi in hóa đơn điện tử, kế toán mong muốn đơn hàng được nhiều dòng như đã sửa trên chứng từ bán hàng để diễn giải thêm một số thông tin kèm theo của hàng hóa theo yêu cầu của KH

1. Mục đích

Tại
phiên bản MeInvoice R12, khi in hóa đơn điện tử, kế toán sẽ xem tên hàng được nhiều dòng như đã sửa trên chứng từ bán hàng để diễn giải thêm
một số thông tin kèm theo của hàng hóa theo yêu cầu của khách hàng.

2. Chi tiết thay đổi

 • Từ phiên bản R11 trở về trước, khi phát hành hóa đơn điện tử, kế toán không xem tên hàng được nhiều dòng như đã sửa trên chứng từ bán hàng.
 • Từ phiên bản R12 trở đi, khi phát hành hóa đơn điện tử, kế toán sẽ xem tên hàng được nhiều dòng như đã sửa trên chứng từ bán hàng để diễn giải thêm
  một số thông tin kèm theo của hàng hóa theo yêu cầu của khách hàng.

  Giả sử, đơn vị có phát sinh chứng từ bán hàng có tên hàng cần diễn giải thêm thông tin thành nhiều dòng khác nhau thì thực hiện như sau:

  • Trên phần mềm kế toán AMIS.VN – Kế toán hoặc MISA SME.NET 2017, vào phân hệ Bán hàng, lập Chứng từ bán hàng kèm hóa đơn, nhập mặt hàng có tên hàng theo nhu cầu quản lý, sai đó Cất chứng từ.

  • Thực hiện Phát hành hóa đơn điện tử cho chứng từ trên, khi xem hóa đơn, thông tin tên mặt hàng sẽ xuống dòng giống như trên chứng từ bán hàng đã sửa.

  Lưu ý: Chỉ những hóa đơn phát hành trên MISA SME.NET 2017 từ phiên bản R40 trở đi hoặc trên AMIS.VN – Kế toán từ phiên bản R21 trở đi mới hiển thị tên hàng thành nhiều dòng như trên chứng từ bán hàng.

  Cập nhật 24/04/2020

  Bài viết này hữu ích chứ?

  Bài viết liên quan

  Need Support?
  Can't find the answer you're looking for?
  Contact Support
  Danh sách các kênh hỗ trợ
  Kênh youtube
  Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
  Truy cập ngay
  [footer_base]