Theo dõi lịch sử gửi hóa đơn - HELP MEINVOICE
 1. Trang chủ
 2. Theo dõi lịch sử gửi hóa đơn

Theo dõi lịch sử gửi hóa đơn

1.Nội dung.

Hướng dẫn theo dõi lịch sử các hoạt động gửi Email, SMS từ phần mềm meInvoice, để thuận tiện trong việc kiểm soát, phát hiện lỗi, tìm nguyên nhân và xác định cách giải quyết cho việc gửi hóa đơn, biên bản…

2. Hướng dẫn trên phần mềm.

2.1 Theo dõi lịch sử các hoạt động gửi Email.

1. Vào mục Hệ thống\ chọn Email gửi hóa đơn\ chọn tab Lịch sử gửi email.

2. Thiết lập kiểm tra kiểm tra lịch sử gửi email.

 • Khoảng thời gian cần kiểm tra lịch sử gửi email.

 • Trạng thái hóa đơn.

3. Chương trình hiển thị lịch sử gửi email theo khoản thời gian vừa thiết lập. Tại đây có thể biết được các thông tin chi tiết như:

 • Trạng thái hóa đơn: Đã gửi.
 • Ngày gửi hóa đơn.
 • Giờ gửi hóa đơn.
 • Thông tin Người gửi, Người nhận.
 • Mã tra cứu…

Lưu ý: Có thể xuất khẩu danh sách lịch sử gửi email phục vụ công tác quản lý bằng cách nhấn xuất khẩu và chọn định dạng file cần xuất khẩu.

2.2 Theo dõi lịch sử các hoạt động gửi SMS

1. Vào mục Hệ thống\ chọn SMS gửi hóa đơn\ chọn tab Lịch sử gửi SMS.

2. Thiết lập khoảng thời gian cần kiểm tra lịch sử gửi SMS.

3. Chương trình hiển thị lịch sử gửi email theo khoản thời gian vừa thiết lập. Tại đây có thể biết được các thông tin chi tiết như:

 • Ngày gửi hóa đơn.
 • Giờ gửi hóa đơn.
 • Thông tin Người gửi, Người nhận

Lưu ý: Có thể xuất khẩu danh sách lịch sử gửi SMS phục vụ công tác quản lý bằng cách nhấn xuất khẩu và chọn định dạng file cần xuất khẩu.

Cập nhật 24/04/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay