Cải tiến giao diện khởi tạo mẫu - HELP MEINVOICE
  1. Trang chủ
  2. Cải tiến giao diện khởi tạo mẫu

Cải tiến giao diện khởi tạo mẫu

1. Nội dung

Cải tiến giao diện khởi tạo mẫu hóa đơn, khi khởi tạo các mẫu hóa đơn song ngữ: Cho phép NSD khai báo thông tin Tên đơn vị bán hàng, Địa chỉ đơn vị bán hàng bằng tiếng Anh để hiển thị lên mẫu hóa đơn.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R24 Web: các mẫu hóa đơn song ngữ chỉ có thông tin Tên đơn vị bán hàng, Địa chỉ đơn vị bán hàng bằng tiếng Việt.

Từ phiên bản R24 Web trở đi: khi khởi tạo các mẫu hóa đơn song ngữ: Cho phép NSD khai báo thông tin Tên đơn vị bán hàng, Địa chỉ đơn vị bán hàng bằng tiếng Anh để hiển thị lên mẫu hóa đơn.

1. Vào mục Đăng ký phát hành\ Khởi tạo mẫu\ nhấnThêm mới.

2. Chọn mẫu hóa đơn song ngữ cần khởi tạo.

3. Thiết lập Tên và địa chỉ của đơn vị bán hàng bằng tiếng anh.

  • Chọn tab Tùy chỉnh chi tiết.
  • Nhấn chuột vào khu vực thông tin người bán.
  • Nhấn Thêm.
  • Khai báo thông tin Tên và địa chỉ đơn vị bán bằng tiếng anh.

  • Đặt chuột vào vị trí trường mở rộng vừa tạo, kéo về vị trí theo mục đích sử dụng.

  • Xem chi tiết các bước khởi tạo mẫu hóa đơn tại đây.
Cập nhật 07/08/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay
[footer_base]