Cho phép lập và in thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn - HELP MEINVOICE
  1. Trang chủ
  2. 5. Khác
  3. 2. meInvoice.vn Desktop
  4. Lịch sử phát triển sản phẩm
  5. R2
  6. Cho phép lập và in thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn

Cho phép lập và in thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn

1. Mục đích

Cho phép lập và in thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn để nộp cho cơ quan Thuế khi đơn vị thay đổi thông tin doanh nghiệp (Tên đơn vị, Địa chỉ, Số điện thoại) để thông tin đơn vị trên hóa đơn chính xác và khớp với cơ quan Thuế.

2. Chi tiết thay đổi

Từ phiên bản R2: Chương trình cho phép lập và in thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn để nộp cho cơ quan Thuế.

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Cập nhật 04/05/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay
[footer_base]