Kết nối với phần mềm kế toán Effect effe - HELP MEINVOICE

Kết nối với phần mềm kế toán Effect effe

1. Nội dung

Hướng dẫn kết nối phần mềm hóa đơn điện tử meInvoice.vn với phần mềm kế toán Effect Effe, để lấy được các hóa đơn lập trên phần mềm kế toán Effect Effe sang phần mềm meInvoice.vn.

2. Các bước thực hiện

1. Vào menu Hệ thống\Thiết lập kết nối với phần mềm khác.

2. Tại mục Phần mềm kết nối: Nhấn biểu tượng , chọn Effe.
3. Tại mục Máy chủ và Tên cơ sở dữ liệu: Chọn thông tin Máy chủTên cơ sở dữ liệu của phần mềm Effect Effe muốn kết nối với phần mềm meInvoice.vn.

Cách kiểm tra thông tin Máy chủ, Bộ số liệu và Mã ĐVCS trên phần mềm kế toán Effect effe
1. Mở phần mềm kế toán Effect Effe lên.

  •  Tên Máy chủ thường là: \EFFECT_EFFE.
  • Kiểm tra thông tin Tên cơ sở dữ liệu tại mục Database.

 4. Nhấn Kết nối.

5. Chương trình hiển thị thông báo Khởi động service thành công.

6. Nhấn Đồng ý. Chương trình sẽ tự động lấy các hóa đơn có loại dữ liệu là Thực tế và có ngày hóa đơn từ ngày 01/03/2019 sang meInvoice.vn với tần suất 10 phút một lần.

3. Lưu ý

  • Xem hướng dẫn các bước chi tiết để tích hợp phần mềm kế toán Effect Effe với phần mềm meInvoice.vn tại đây.
  • Xem hướng dẫn các bước chi tiết để cập nhật dữ liệu đã được sửa từ phần mềm Effect Effe sang meInvoice tại đây.
  • Trường hợp kết nối không thành công. Xem hướng dẫn khắc phục tại đây.
Cập nhật 25/04/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay
[footer_base]