Đồng bộ danh mục hàng hóa giữa meInvoice Desktop và meInvoice Web - HELP MEINVOICE

Đồng bộ danh mục hàng hóa giữa meInvoice Desktop và meInvoice Web

1. Nội dung

Hướng dẫn thực hiện đồng bộ danh mục hàng hóa, dịch vụ từ meInvoice Web sang meInvoice Desktop và ngược lại để không mất thời gian thêm mới khách hàng đối với đơn vị đang sử dụng song song 2 phần mềm meInvoice Web và meInvoice Desktop.

2. Các bước thực hiện

1. Vào mục Danh mục\ Hàng hóa, dịch vụ.

2. Chọn Tiện ích\ nhấn Đồng bộ dữ liệu.

3. Nhấn Đồng bộ ngay.


3. Chương trình thông báo kết quả đồng bộ dữ liệu, nhấn Xem chi tiết để kiểm tra lại danh mục hàng hóa đã được đồng bộ( nếu cần)

Cập nhật 18/05/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay