Người mua ký điện tử vào biên bản hủy hóa đơn - HELP MEINVOICE
  1. Trang chủ
  2. 5. Khác
  3. 3. Dành cho người mua hàng
  4. Người mua ký điện tử vào biên bản hủy hóa đơn

Người mua ký điện tử vào biên bản hủy hóa đơn

1. Nội dung

Hướng dẫn người mua hàng ký điện tử lên biên bản hủy hóa đơn được lập từ meInvoice.

2. Các bước thực hiện

1. Sau khi nhận email thông báo biên bản hủy hóa đơn từ người bán, người mua mở email

2. Nhấn Xem chi tiết biên bản.

3. Nhấn Ký điện tử  để ký điện tử lên biên bản hủy.

Lưu ý: Để có thể ký điện tử vào hóa đơn, máy tính của người mua phải chạy công cụ MISA KYSO và cắm USB Token của đơn vị vào máy tính. Xem hướng dẫn cài đặt MISA KYSO tại đây.

Cập nhật 25/02/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay
[footer_base]