Phục hồi dữ liệu bộ cài 1 người dùng - HELP MEINVOICE

Phục hồi dữ liệu bộ cài 1 người dùng

1. Nội dung:

Cho phép phục hồi lại dữ liệu đã sao lưu trước đó để sử dụng.

2. Hướng dẫn trên phần mềm:

Lưu ý: Nên thực hiện sao lưu dữ liệu trước khi phục hồi, vì sau khi phục hồi thành công, dữ liệu đã có trên phần mềm sẽ không còn tồn tại mà thay vào đó là dữ liệu được chọn để phục hồi.

1. Vào menu Tệp\chọn Phục hồi tại:

  • Giao diện khi đăng nhập phần mềm.

  • Hoặc giao diện sau khi đăng nhập phần mềm.

2. Chương trình hiển thị thông báo như sau\nhấn Yes.

3. Nhấn vào biểu tượng

để chọn tệp dữ liệu cần phục hồi (là các tệp sao lưu có định dạng .db, .zip hoặc tệp dữ liệu gốc có định dạng .mdf)

4. Chương trình hiển thị thông báo dưới đây, nhấn Yes nếu muốn dữ liệu được chọn để phục hồi thay thế dữ liệu đã có trên phần mềm.

5. Chương trình hiển thị thông báo phục hồi thành công và sẽ thay thế dữ liệu đang có bằng dữ liệu được chọn để phục hồi.

 

Cập nhật 09/04/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay
[footer_base]