Sửa biên bản hủy/điều chỉnh biên lai đã lập - HELP MEINVOICE
  1. Trang chủ
  2. Sửa biên bản hủy/điều chỉnh biên lai đã lập

Sửa biên bản hủy/điều chỉnh biên lai đã lập

1. Nội dung

Hướng dẫn chỉnh sửa biên bản hủy biên lai/biên bản điều chỉnh biên lai có sai sót ngay trên phần mềm để tiện theo dõi và quản lý thông tin đã chỉnh sửa trên biên lai.

2. Các bước thực hiện

Trường hợp 1: Đơn vị thu phí, lệ phí chưa ký lên biên bản

1. Vào mục Xử lý hóa đơn, chọn Xóa bỏ biên lai (nếu sửa biên bản hủy) hoặc Điều chỉnh biên lai (nếu sửa biên bản điều chỉnh), nhấn vào trạng thái biên bản.

2. Sửa lại thông tin trên biên bản.

3. Ký điện tử lên biên bản.

3. Nhấn Lưu hoặc Lưu và gửi nếu muốn gửi ngay biên bản cho khách hàng.

Trường hợp 2: Đơn vị thu phí, lệ phí đã ký và gửi biên bản cho người nộp phí, lệ phí nhưng người nộp phí, lệ phí chưa ký biên bản.

Thực hiện tương tự như trường hợp 1.

Lưu ý: Với trường hợp này, trạng thái biên bản sẽ là Chờ khách hàng ký.

Trường hợp 3: Cả bên thu phí và bên nộp phí đều đã ký điện tử lên biên bản.

Không thể sửa hoặc xóa biên bản trong trường hợp này.

Cập nhật 23/09/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay
[footer_base]