Thay đổi chức danh người ký phù hợp với đặc điểm của đơn vị - HELP MEINVOICE
  1. Trang chủ
  2. Thay đổi chức danh người ký phù hợp với đặc điểm của đơn vị

Thay đổi chức danh người ký phù hợp với đặc điểm của đơn vị

1. Nội dung

Cho phép NSD thay đổi chức danh người ký trên Quyết định áp dụng HĐĐT phù hợp với đặc điểm của đơn vị
2. Chi tiết thay đổi
Trước phiên bản R25 Web: Trên Quyết định áp dụng hóa đơn điện tử có thông tin chức danh mặc định là Giám đốc tại phần Người yêu cầu và chân chữ ký. Đối với các đơn vị HCSN không có giám đốc mà chỉ có thủ trưởng đơn vị, thông tin hiển thị như vậy là không phù hợp.
Từ phiên bản R25 Web trở đi: Chương trình cải tiến, cho phép NSD thay đổi chức danh người ký trên Quyết định áp dụng HĐĐT phù hợp với đặc điểm của đơn vị.
1. Vào mục Đăng ký phát hành\ Chọn Quyết định áp dụng hóa đơn điện tử\ nhấn Thêm mới.
2. Khai báo các thông tin trên Quyết định, nhập chức danh người ký phù hợp với đặc điểm của đơn vị.
Xem hướng dẫn chi tiết các bước Lập quyết định áp dụng hóa đơn điện tử tại đây.
Cập nhật 07/08/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay
[footer_base]