Thay đổi luồng thỏa thuận xác nhận sử dụng phần mềm - HELP MEINVOICE
  1. Trang chủ
  2. Thay đổi luồng thỏa thuận xác nhận sử dụng phần mềm

Thay đổi luồng thỏa thuận xác nhận sử dụng phần mềm

1. Nội dung

Thay đổi luồng xác nhận thỏa thuận dịch vụ.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R25 Web: Khi đã được cấp tài nguyên chính thức sau khi mua hàng, khách hàng mới phải xác nhận thỏa thuận sử dụng phần mềm MISA meInvoice.

Từ phiên bản R25 Web trở đi: Khi đơn vị bắt đầu sử dụng phần mềm (kể cả chưa được cấp tài nguyên chính thức) thì vẫn phải xác nhận thỏa thuận sử dụng dịch vụ nhằm đảm bảo đơn vị tuân thủ các điều khoản được đề cập đến trên thỏa thuận trong quá trình sử dụng phần mềm.

Xem hướng dẫn chi tiết các bước xác nhận thỏa thuận dịch vụ tại đây.

Cập nhật 07/08/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay
[footer_base]