Thay đổi xuất khẩu hóa đơn mẫu ra file word dạng ảnh thay vì dạng text - HELP MEINVOICE
  1. Trang chủ
  2. Thay đổi xuất khẩu hóa đơn mẫu ra file word dạng ảnh thay vì dạng text

Thay đổi xuất khẩu hóa đơn mẫu ra file word dạng ảnh thay vì dạng text

1. Mục đích.

Thay đổi xuất khẩu hóa đơn mẫu ra file word dạng ảnh thay vì dạng text để đáp ứng phù hợp cho việc NSD lập hồ sơ đăng ký phát hành cho cơ quan thuế.

2. Chi tiết thay đổi.

Từ phiên bản R15: Thay đổi xuất khẩu hóa đơn mẫu ra file word dạng ảnh thay vì dạng text để đáp ứng phù hợp cho việc NSD lập hồ sơ đăng ký phát hành cho cơ quan thuế.

Cập nhật 24/04/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay
[footer_base]